Fotografuję naturalne piękno – czy to zamknięte w ludziach, wnętrzach czy architekturze, czekające po cichu, aby je odkryć.

Takie odkrycie jest transformujące, daje siłę i skrzydła.